Christer Sturmark är författare, debattör och tidigare IT-entreprenör. Han har en fil.kand i datavetenskap och är idag ordförande för förbundet Humanisterna.

Session: Cut to the chase – let’s talk about circumcision.

Ordförande för humanisterna Christer Sturmark i dialog med Stockholms judiska församlings rabbin David Lazar.  Moderator Thomas Gür. Under det gångna året har debatten förts mellan framförallt judiska opinionsbildare och skribenter å ena sidan och upplysningsorienterade debattörer å den andra. Det har varit en spännande debatt. Dock saknas rösterna från trossamfundens ledare.  Vi har varken sett eller hört dem debattera utifrån deras egna utgångspunkter och på egna villkor, så därför har vi skapat ett alldeles eget rum för dem under Limmud Stockholm 2012. Välkomna till årets debatt!

Genom att omskära sina söner har det judiska folket i århundraden bevarat minnet av förbundet mellan Gud och Abraham. Trots att även många andra kulturer i det antika Mellanöstern praktiserade denna sed, är det framförallt judarna som i över 2000 år fått utstå mycket spott och spe för att man valde att förbli den trogen. För vissa motståndare framstod omskärelse som ett uttryck för vidskepelse medan andra såg det som en stympning av kroppen. Men genom hela historien och trots att judarna varit tvungna att anpassa sig till nya verkligheter och genomfört många förändringar i både tro och i trosutövning så har det judiska folket framhärdat och hållit fast vid omskärelseritualen.

I den aktuella debatten fokuserar man på spädbarnets mänskliga rättigheter, dess rätt att bestämma över sin kropp och försvara sig emot vad vissa anser vara ett övergrepp. Kan den historiska bakgrunden, såsom den återges i klassisk judisk text liksom det faktum att miljoner människor världen över på ett andligt plan bejakar detta, svara upp mot kritiken såsom den formuleras i modern humanistisk teori?