Salahuddin är svensk imam av libanesiskt ursprung som växt upp i Malmö. Han har studerat för några av den muslimska världens främsta teologer och rättslärda. Han undervisar i bland annat islamisk andlighet, teologi, rättsmetodik, koranlära, hadithlära och rättslära. Är även aktiv i en rad olika interreligiösa projekt likt Coexist och sitter i styrelsen för stiftelsen Open Skåne där han representerar Malmös Muslimska Nätverk. Salahuddin Barakat sitter i SMFRs (muslimska fredsrörelsen) religiösa råd. Shaykh Salahuddin Barakat grundade år 2013 läroverket Islamakademin som idag är ett av Sveriges mest populära muslimska läroverk.

Sessionstitel: Hur kan religionernas innehåll leda toll samförstånd?

Presentatör(er): Ute Steyer, Salahuddin Barakat

Sessionsbeskrivning: Imam Salahuddin Barakat samtalar med rabbin Ute Steyer. Samtalet modereras av Stina Dabrowski. Samtalet handlar om båda religionernas innehåll, hur detta kan tolkas eller misstolkas, användas fel eller rätt och på vilket sätt man kan tydliggöra, tolka och sprida dessas samförståndsbudskap.

60 min