Bild Ingrid Lomfors

Nytillträdd generalsekreterare för judiska församlingen i Stockholm. Fil mag i judaic studies vid Hebrew college, Boston, docent i historia vid Göteborgs universitet, forskare, lärare och chef inom universitets och kultursektorn.

Session 1: Hur ser den judiska framtiden ut?

Judiska Församlingen har idag 4300 medlemmar varav cirka 2000 går i synagogan åtminstone en gång per år, på Jom Kipur. Religionen har uppenbarligen mindre betydelse för medlemmarna men ändå fokuserar Judiska församlingen på detta? Är det dags att göra Judiska Församlingen till en intresseorganisation?

Programmet läggs upp som en hearing.

Moderator: Willy Silberstein

Session: 2: Våga vara jude

Sessionen går ut på att konfrontera åhörarna med en annorlunda syn på vår policy att smälta in i det svenska samhället, dess ifrågasättande i ljuset av det nya/förändrade samhället samt att påtala varje individs ansvar för det som sker – i synnerhet med oss judar här. Sessionen ska också försöka att precisera vår syn på oss själva samt visa ett antal praktiska åtgärder vi bör vidta för att inte vårt försvinnande från Sverige (vision utmålad bl a i en film om 2050 i Sverige) inte ska bli till en
självuppfyllande profetia. Ingrid Lomfors kommer att ge lite historiskt perspektiv på judar i Sverige sedan 40-talet samt redogöra för församlingens eventuella policy framåt. Tillsammans med Henryk Katz och Bo Albertsson.

Session 3: Ska judarna ta plats i samhällsdebatten?

Tar vi fighten i “Jews as such”frågor (e.g. brit mila, schechita)? Vill och vågar församlingen möta Christer Sturmark i brisfrågan? Borde vi diskutera allmänetiska frågor ur ett judiskt perspektiv med majoritetssamhället? Medverkande: Lena Posner-Körösi, Göran Rosenberg, Ingrid Lomfors och Isak Nachman. Moderator: Marc Harris