Ulla Rydbeck arbetar som kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen sedan 2008. Ulla har varit produktionschef på Rikskonserter och konsult inom PR, kommunikation, och film. Ulla är ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner.

Session: Socialdemokrat och Israelvän, hur funkar det?

Ulla Rydbeck, ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner i samtal med Tommy Waidelich, riksdagsledamot (S)  om hur det är att vara socialdemokrat och Israelvän, och hur de ser på partiets mellanösternpolitik  i ett historiskt perspektiv.

Socialdemokratiska partiet har sedan staten Israel bildats haft nära relationer med israeliska Labour och Histadrut – israeliska LO. De första årtiondena efter självständigheten 1948 regerades landet av demokratiska socialister. Världens sympatier var starka för den judiska staten. Många svenska ungdomar reste till Israel och arbetade på kibbutz, och inspirerades av den socialistiska statens nybyggaranda. Sexdagarskriget 1967 förändrade bilden av Israel. Under sjuttiotalet fick både Sverige och Israel borgerliga regeringar. Relationen mellan våra länder svalnade för att under Göran Perssons tid åter stärkas. Socialdemokratiska Israelvänner (SIV), som bildades i januari 2011, vill verka för en rättvisande och nyanserad bild av, och förståelse för, landet Israel och situationen i Mellanöstern ur ett socialdemokratiskt perspektiv. I detta samtal vill vi berätta hur vi, som är socialdemokrater och Israelvänner, ser på situationen i Israel och Palestina och vi kommer också att tala om partiets relation till Israel och Mellanösternfrågan i ett historiskt perspektiv.