dan-rosenberg-asmussen-jews-chairman-copenhagen-denamrk-assmusen-danish-cumminty-denmark-talking-to-media-comfort-people-50334269Ordförande för det Mosaiske Troessamfund i Köpenhamn. Dan har under det gångna året föreläst på många platser i Europa om hur den judiska församlingen påverkades och reagerade efter attentatet i februari.

Sessionstitel: Danish Jewish Community Before, During, After The Attack I February 2015.

Presentatör(er): Dan Rosenberg

Sessionsbeskrivning: The attack on the Jewish community centre, leaving a guard dead, in Copenhagen in February shook all of Jewsh Europe. Dan Rosenberg is the chairman of th Copenhagen Jewisch Community. He will talk abour what happened, what the reactions were and how they are working to move forward.

60 min