Janiche Opsahl arbetar sedan länge som verksamhetsstrateg med mångfaldsfrågor och dialog på UR (Sveriges Utbildningsradio AB). UR har som public service-bolag ett sändningstillstånd med riktlinjer och krav när det gäller bland annat mångfald genom spegling, minoritetsspråk och tillgänglighet. Det ingår att producera och sända program på de fem nationella minoritetsspråken, varav jiddisch är ett

Sessionstitel: One Wish: (Very) Short Film Screening

Presentatör(er): Jean Hessel, Janiche Opsahl

Sessionsbeskrivning: aniche Opsahl (från UR -Utbildningsradion) och Jean Hessel (från Språkrådet) möts i ett samtal om hur det är att arbeta med jiddisch på ett konkret sätt i dagens Sverige och visar smakprov ur UR:s jiddischproduktioner.Vad är Utbildningsradions och Språkrådets uppdrag när det gäller jiddisch och vad innebär det i praktiken? Vad är på gång just nu och vad händer framöver?

Behövs jiddisch och jiddisch-kultur i Sverige och vad krävs i så fall för att den ska leva vidare?

45 min