johan åbergJohan Åberg undervisar och forskar i judaistik vid Lunds universitet, där han bland annat ger en del internetkurser som ganska väl sammanfattar de intresseområden som han just nu fokuserar på: judendom som kollektivt minne, judisk humor och populärkulturella representationer av judiska ritualer och judisk identitet.

 Session 1: Förfalskade och äkta minnen

Under 1990-talets slut uppdagades att den hyllade boken Bruchstücke: Aus einer Kindheit 1939–1948 av Binjamin Wilkomirski inte var den självupplevda och autentiska barndomsskildring av Förintelsen som den utgav sig för att vara. Den här så kallade Wilkomirski-affären bildar avstamp för romanen Die Leinwand (»Den vita duken») av den tyske författaren Benjamin Stein, och med utgångspunkt från såväl romanen som den historiska händelsen ska vi på den här sessionen reflektera över frågor som rör (Förintelse)minne och judisk identitet.

 Session 2: TV-judendom

TV, film och internet används allt oftare som pedagogiska hjälpmedel i skolors religionsundervisning, och utanför skolans värld blir de allt viktigare aktörer när det handlar om att forma ungdomars världssyn och värderingar. Men hur påverkar de vår bild av religion? Vilken bild av en religion förmedlas då exempelvis en längre religiös ritual komprimeras till någon minuts TV-underhållning? Vad blir kvar av ritualen? Vad försvinner? Å vad får det för konsekvenser för vår bild av religionen? Det här är frågor som vi ska diskutera på denna session med utgångspunkt från några gestaltningar av judiska ritualer på TV och i film.

Session 3: Judendom enligt webbsajten Old Jews telling jokes

År 2009 började små filmer dyka upp på internet där äldre judiska män och kvinnor berättade sina favoritvitsar. Med tiden blev filmerna allt fler, ett urval vitsar samlades i en bok och just nu sätts det upp olika shower runt om i USA som tar sitt avstamp från dessa vitsar. Men vad är det för bild av judendom som presenteras genom dessa till synes judiska vitsar? På den här sessionen ska vi lyfta fram några av de filmklipp på webbsajten som eventuellt kan uppfattas som problematiska och diskutera judisk humor, judisk identitet och bilden av modern judendom.