Ivar Heckscher föddes 1943.  Efter en period av Sturm und Drang utbildade han sig till lärare på Rudolf Steiner-seminariet i Järna och kom därefter att ägna mycken tid och kraft åt utbildningsfrågor och åt utveckling av den konstnärliga verksamheten i den antroposofiska rörelsen.  Han har blandat friskt mellan att vara nämndeman i Migrationsdomstolen till att vara styrelseledamot i Clowner utan Gränser och i Manegen. Ivar Heckscher har också sedan länge varit politiskt aktiv och sitter under pågående mandatperiod som ledamot för Vänsterpartiet  i Järna kommundelsnämnd & kommunfullmäktige i Södertälje. Vad Stiftelsen Eduard & Sophie Heckschers Stiftelse beträffar är Ivar Heckscher en riktig veteran – där har han suttit med ända sedan 1988 och har med stort engagemang deltagit i stiftelsens arbete.

Session:

Familjen Heckscher och tsedaka
Under hundra år har Heckschers stiftelse bedrivit välgörenhet och stödverksamhet för olika judiska ändamål. Seminariet tar sin utgångspunkt i drivkrafterna bakom familjens engagemang för judisk utveckling i Sverige och Baltikum. En av de frågor som diskuteras är hur verksamheten förändrats under stiftelsens första hundra år. Sten och Ivar Heckscher är verksamma i stiftelsen idag och deltar i seminariet med berättelser om sina äldre släktingars engagemang för judar som levde under små och svåra omständigheter.