Aleksander PerskiDocent, Fil.dr., leg. Psykolog. Sedan 12 år har Aleksander Perski varit aktivt involverad i både grundforskning och utveckling av metoder för att behandla och rehabilitera patienter med stress-relaterade stressjukdomar, främst utmattningssyndrom. Detta arbete sker inom ramen för Stressmottagningen i Solna, en forskningsklinik  som är associerad med Stressforskningsinstitut, Stockholm Universitet och Karolinska Institutet.

 Session: Mars 1968 i Polen och emigrationen av 3500 polska judar till Sverige

År 1968 bröt en våg av studentdemonstrationer ut som egentligen hade börjat redan året före med Pragvåren och protester mot Vietnamkriget. I Polen började studentoroligheterna redan i slutet av januari 68, så kom maj-upproret i Paris och studentprotesterna i Stockholm i slutet av maj. Den första efterkrigsgenerationen, som började studera just då, kastade sig in i den tidens stora politiska frågor med frenesi och engagemang och sökte skapa alternativ till den rådande ordningen.Revolten kvästes.Parallellt med repressionen mot studenterna pågick i medierna och på många arbetsplatser en häxjakt på judar (kallade sionister).  Jakten på judarna användes som ett medel i en intern maktkamp inom partiet, och för att ge en yngre generation av partibyråkrater mer makt. Och jag, mina vänner och min mamma fick tillsammans med 3 500 andra marsemigranter ett nytt och innehållsrikt liv i Sverige.