Hanna Rajs Lundström går på Konstfack och tar till våren kandidatexamen i “Fri konst”. Hon driver e-bokförlaget “Ett av Sveriges Största Förlag” sen 2013. Hanna har under flera år arbetat på Glämstas. Sommaren 2015 var hon husmor under barnperiod I och familjeveckorna.

Sessionstitel: Glämsta och vår judiska identitet

Presentatör(er): Ann Epstein, Hanna Rajs Lundström, Ruben Zlotnik , Moderator: Enci Rajs Haking

Sessionsbeskrivning: Tveklöst stärker en vistelse på vårt älskade Glämsta vår judiska identitet och gemenskap. Men för många slutar det judiska livet där. Barn kommer hem med underbara Glämstaminnen. Dessa barn går inte på Hillelskolan och har få judiska traditioner i hemmet men längtan efter Glämsta består. Vuxna tar med familjen till Glämstas familjevecka, men har lite judiskt i sina liv utöver. Bortom Glämstas sfär upplevs utanförskap – trots det stora utbud av aktiviteter som judiska församlingar erbjuder. Hur överbryggas gapet mellan Glämstas underbara gemenskap  och den judiska gemenskapen utanför Glämsta? Tre personer med diger Glämsta-bakgrund delar med sig av sina tankar.

60 min