gabriel iJag läste litteraturvetenskap och filosofi på universitetet, efter det drev jag Ink, ett bokförlag inriktat på essäistik. Har också skrivit essäistiska texter för bland annat Expressens kultursida, och litteraturkritik för Helsingborgs Dagblad. Sedan hösten 2012 är jag doktorand I estetik vid Södertörns högskola. Min avvhandling kommer att handla om datumet som fenomen och hur det hör ihop med konst och litteratur, mer precist, hur begreppet datering kan tänkas som ett sätt att förstå vad “det poetiska” är för något.

Session 1: Min judiska identitet och jag

Ett personligt samtal om sökandet och närvaron av sin judiska identitet i sitt yrke samt personliga liv. Där frågor som många av oss bär på men sällan diskuterar lyfts upp. Samtalet är mellan: Daniella Mendel  Enk – manusförfattare, Hennes Meidal – skådespelare, Siri Ambjörnsson –  radiojournalist, Gabriel Itkes Szanap doktorand i estetik, modererat av Yvonne Rock kulturproducent.