Fredrik Sieradzki, 48 år, är född och uppvuxen i en traditionell judisk familj I Malmö och var som barn och ungdom aktiv i Bnei Akiva. Han bodde också två år i sin ungdom på en religiös kibbutz i Israel.

Efter 12 år i Stockholm där han bland annat arbetade som ekonomijournalist, återvände Fredrik 2003 till Malmö tillsamman med sin hustru och två barn.  Han började engagera sig judiskt och kände ett behov av att församlingen behövde reagera på den växande antisemitismen. Sedan 3,5 år är han ordförande i Judiska Församlingen i Malmös informationsnämnd och har som en av dess talespersoner intervjuats av hundratals medier från Los Angeles till Moskva om läget för judarna I Malmö.  Fredrik var också med och startade kippavandringarna efter lördagsgudstjänsterna I Malmö synagoga i Malmö för snart ett år sedan.
Fredrik är en engagerad debattör i ämnet antisemitism och är krönikör för webbtidningen Liv & Rätt.  Han arbetar också som redaktör för Sveriges Jiddischförbunds webbsajt och hoppar in som förbedjare för den egalitära synagogan i Malmö. Fredrik är utbildad ekonom och driver till vardags  en pr-byrå.

Session:  Judenheten i  Malmö vid ett vägskäl

En beskrivning av utveckling av de senaste årens antisemitism I Malmö och hur Malmös judiska församling och dess medlemmar upplever och hanterar det.
– Antisemitiska incidenter: en genomgång.
– Hur har församlingen reagerat.
– Hur våra medlemmar upplever situationen och agerar.
– Hur upplever vi att omvärlden reagerat : medier, lokal- och rikspolitiker, polis, åklagare, andra judiska organisationer och vanliga Malmöbor.
– Vad händer härnäst?
Frågor!