Beila är litteraturvetare och doktorand vid Åbo Akademi i Finland. I sina studier har hon varit inriktad på kvinnliga författare, som har skrivit modern litteratur på jiddisch, främst poesi. De var födda i Polen eller Ryssland och de flesta av dem var aktiva på 1920 – 30-talen i olika centra för jiddischkultur, men försvann sedan ur sikte. De började upptäckas igen med den feministiska rörelsen och det nyväckta intresset för litteratur på jiddisch under 1980-talet, men det återstår mycket arbete med att ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Med sin forskning vill Beila bidra till detta.

Sessionstitel: I döda jiddischpoeters sällskap

Presentatör(er): Beila Engelhardt, Anne Kalmering, Miriam Oldenburg, Semmy Stahlhammer

Sessionsbeskrivning: I döda jiddischpoeters sällskap – En session med ord och musik som för en stund gör dem levande. Den moderna poesin på jiddisch nådde sin höjdpunkt under en kort period mellan de två världskrigen med hundratals manliga och kvinnliga poeter. Idag är det få som kan läsa deras dikter eftersom inte många kan jiddisch och mycket lite är översatt till något annat språk. Bara enstaka dikter finns på svenska. En del av poesin har tonsatts och fått en större spridning den vägen. Sessionen “I döda jiddischpoeters sällskap” innehåller diktläsning, sång och musik med poesi av nästan bortglömda poeter från Ryssland, Östeuropa, USA och Israel som t.ex. Anna Margolin, Abraham Sutzkever och Celia Dropkin. Texterna till dikterna och sångerna på jiddisch kommer också att läsas och finnas på svenska och varje poet kommer att få en kort introduktion.

45 min

Spår: Jiddisch/Kultur