Journalist, programledare och en av upphovmännen bakom stiftelsen och tidskriften Expo.

Sessionstitel: Den röde bankiren och Expo

Presentatör(er): Robert Aschberg, moderator Louise Epstein

Sessionsbeskrivning: Den svenske finansmannen Olof Aschberg grundade 1917 Svensk-Ryska Banken, med nära kopplingar till bolsjevikerna i Ryssland. Hör journalisten och programledaren Robert Aschberg berätta om sin farfar Den Röde Bankiren, men också om sin egna judiska rötter. Robert Aschberg är också djupt engagerad i tidskriften Expo, så det blir även ett samtal om bibliska flyktingströmmar och utanförskap.

45 min

Spår: Judiskt Liv