Dina-el-mahi-150x150[1]Dina har studerat internationella relationer och socialantropologi i USA och har sedan sin ankomst till Sverige engagerat sig i integrationsfrågor gällande muslimer och andra minoritetsgrupper i det svenska samhället. Hon jobbar som internationell ungdomskordinator för projektet “Tillsammans för Sverige” där hon vidgar och förstärker det internationella ungdomsnätverket/engagemanget när det gäller dialog kring religion och kultur bland ungdomar.

Session 1: Face to Face – verktyg för det mångkulturella samhället

I det mångkulturella Sverige kommer vi allt oftare i kontakt med kulturer och trosuppfattningar som skiljer sig från vår egen. Skolprojektet “Face to Face – verktyg för det mångkulturella samhället” är utformat att hjälpa unga och vuxna att lära sig kommunicera och samarbeta med vem som helst oavsett deras religiösa eller kulturella bakgrund. Face to Face bidrar till:

– Kunskap om hur människor förstår och uttrycker sina egna kulturer och trosuppfattningar.

– Skingrar vanliga myter och stereotyper som orsakar fördomar, våld och hat.

– Utbildar i skillnaderna mellan olika trosuppfattningar men även om nyanserna inom olika idétraditioner.

– Lär elever att på ett lämpligt och inlyssnande sätt ställa frågor om livsåskådning, religiös tro och praxis.

På Face to Face Limmud möter ni Noa Hermele,  Dina El-Mahi och Jenny Bonham-Carter, tre berättare från tre olika trostraditioner.