Lars Dencik föddes 1941 som barn till flyktingar från Centraleuropa. Lars är professor i socialpsykologi och har ägnat stor del av sin forskning åt vad den samhälleliga moderniseringen betyder för individers identitetsupplevelse, familjemönster, organisationer samt religiösa och etniska grupper. Till hans publikationer på sistnämnda område hör bl a Judendom i Sverige – En sociologisk belysning, Swedish Science Press, Uppsala, 2005 och artiklarna Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten, i Socialvetenskaplig tidskrift, Nr 3-4, 2009, Mänskliga rättigheter ur judendomens perspektiv, i Mänskliga rättigheter och religion (Dan-Erik Andersson och Johan Modée [red.]) Lund: Liber Förlag, 2011, Den judiska integrationsvägen i Sverige: från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsmedvetande, i Judarna i Sverige – en minoritets historia (Helmut Müssener [red.]), Uppsala Multiethnic Papers 53, Hugo Valentin Centrum, 2011.

Sessions:

Mänskliga rättigheter i Judendomen
Begreppet ’mänskliga rättigheter’ förekommer inte i den hebreiska Bibeln och inte heller i någon annan av judendomens klassiska urkunder. Hur kan judendom ändå handla om det?

Diasporans Dialektik
Vad innebär ‘ett judiskt förhållningssätt’, hur har det utvecklats, går det att fasthålla ett sådant idag? Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten.

Scener ur ett blandäktenskap
Ett samtal om familjen, tro och vardag i interkulturella familjer. Vilka frågor ställs vi inför när en jude och en icke-jude bildar familj? Och vilka frågor ställer vi till den judiska religionen och den judiska församlingen? Medverkande är både de som lever med dessa frågor och de som jobbar med frågorna: Irene Lopez, Samuel Sjöblom, David Lazar och Lasse Dencik. Moderator: Noa Hermele