folke holtz..Folke Holtz har deltagit i flera Limmud. Forna sessioner har innehålit teman som: finns det en judisk själ. Israels historia,Om skillnaden mellan olika tefillin och om messianska rörelser. Folke är för näravande student vid Paideia samtidigt som han går mot ett avslut som gymnasielärare.han är aktiv i den judiska församlingen

 Session: Döden och uppståndelsen i judisk tradition.

I Judendomen talas det inte så mycket om döden och livet därefter. men dne judiska traditionen är rik på tankar och skildringar i ämnet. Dessa t om ger en dödsstöt till döden själv, för att citera Jewish Light i USA som gett ut en omfattande bok under temat “The death of death”. Vad kan vi lära av den judiska traditionen angående livet efter döden, och vilka influenser kan andra kulturer ha bidragit med.