Stefan EinhornStefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker och romaner. Hans senaste bok ”De nya dödssynderna” kom ut hösten 2014. Hans thriller Stenträdet gavs ut 2013. Stefan Einhorn är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, godhet och visdom. Han medverkar regelbundet i radio och TV och har bland annat varit sommar– och vinterpratare

Session: De tio dödssynderna med en judisk touch

För snart tio år sedan kom Stefan Einhorns bok Konsten att vara snäll, som handlade om betydelsen av att vara en god medmänniska. Nu återkommer han till frågorna om gott och ont, men ur ett helt annat perspektiv. I boken De nya dödssynderna har han nämligen tagit ett helhetsgrepp på de egenskaper som svenska folket anser vara de sämsta.

Om vi vill hantera våra dåliga egenskaper måste vi bli medvetna om att vi har dem. Vi måste bevaka våra mörka sidor och sträva efter att släppa fram våra goda. Insatserna är stora, vår egen lycka och mänsklighetens överlevnad, och det enda vi alla till slut kan göra är vårt bästa.

I sessionen kommer Einhorn också att beskriva judendomens förhållande till gott och ont och även för första gången berätta om judendomens sju dödssynder.