Juristexamen från Stockholms universitet. Advokat på Försvarsadvokaterna Stockholm. Yrkesverksam som offentlig försvarare. Försvarade bland annat ledaren för Svenska Motståndsrörelsen. 

Sessionstitel: Rättsfiguren hets mot folkgrupp – ur en försvarsadvokats perspektiv

Presentatör(er): Robin Söder

Sessionsbeskrivning: Ett vanligt försvar för antisemitiska hetsare är att hävda att de uttrycker sig politiskt om staten israel. Domstolarna har ofta accepterat detta försvar och ogillat åtal mot hets mot folkgrupp. Hur kommer detta sig? Och hur ser en försvarsadvokat på detta?

60 min