Wunderkind är kanske att ta i, men Jean eller Jankele Hessels kunskaper och färdigheter i jiddisch är verkligen imponerande. Språket är inte hansmameloshn, modersmål. Med en fil kand-examen från Lunds universitet är han den förste som fått en akademisk avgångstitel i jiddisch vid ett svenskt universitet. Jean, som idag är 29 år, var tillika den yngste studenten vid kursen i Lund”Många av mina kurskamrater var betydligt äldre än jag; många var så kallade 68:or (invandrade 1968, reds. anm) från Polen eller icke-judar med polskt ursprung. Andra åter var lingvistiskt inriktade eller allmänt intresserade och nyfikna på judisk kultur.”

Sessionstitel: One Wish: (Very) Short Film Screening

Presentatör(er): Andrew Lustig

Sessionsbeskrivning: A screening of two short films (6 min each) on current ‘issues’ in Israel. ‘One Wish Jerusalem’ & ‘One Wish for Iran, Love Israel.’ In the films, passersby on the streets – Israeli and Palestinian, religious and secular, young and old – are asked about their ‘one wish.’ A discussion will follow.

60 min