Svenskfödd jude som har varit bosatt i Israel under mer än elva års tid och där studerat Statsvetenskap och Filosofi på Tel Avivs universitet samt Bibelkunskap på Bar Ilans universitet och allehanda icke-akademiska religiösa studier av judendomen.

Står stadigt med en fot i den moderna och allmänmänskliga idevärlden-med dess tro på mänskliga rättigheter, och med den andra foten i den uråldriga judiska idevärlden-med dess
partikularistiska arv, och finner att en självständigt och kritiskt tänkande individ faktiskt har ett fritt val i hur han vill leva och vad han vill tro på. Att vara jude har ju ofta inneburit, och innebär ofta fortfarande, att varai minoritet, och är vi inte i minoritet redan så ser vi till att hamna där
genom att tycka och tänka annorlunda!

Session 1: Utvaldhet i bibeln.

Är det verkligen relevant idag att tala om “ett utvalt folk”? Hur kan vi integreras i det svenska mångkulturella samhället, med dess jämlikhetsideal, och samtidigt tro på vårt speciella förbund med G-d? Hur kan man tro på människans lika värde och samtidigt tro på utvaldhet? Kan man inte relatera till sitt judiska arv utan ”denna störande och icke-moderna aspekt”? Vad händer med dem som inte är “utvalda”, vad har icke-judarna för roll i det hela? I vårt försök att besvara dessa frågor utgår vi ifrån Bibeln, kärnan i vår identitet och den judiska traditionens urkund, men belyser även begreppet Utvaldhet från en mängd olika perspektiv; den akademiska debatten, judisk religiös praktik och diskurs samt bitvis också icke-judiska perspektiv. Vi återkopplar hela tiden till Bibeln och försöker att se om denna samling böcker inbegriper och förutsäger de olika
perspektiv som finns om temat Utvaldhet.