Ingrid Lomfors är docent i historia vid Göteborgs universitet. Hon har forskat och givit ut flera böcker på judiska teman. Hon sitter bl.a. i styrelsen för Judisk krönika och är en flitig debattör i frågor som rör Israel, integration, kultur och judiskt liv i Sverige. Ingrid Lomfors var tidigare chef för Göteborgs stadsmuseum. Hennes nuvarande tjänst är som kanslichef för den statliga kulturkommittén Kulturbryggan.

Session: Det judiska arvet

Ett samtal om det judiska arvets betydelse med två av Sveriges mest inflytelserika män i det mediala landskapet; Peter Hjörne, politisk chefredaktör för Göteborgs-Posten och huvudägare i mediekoncernen Stampen AB och Henrik Frenkel, journalist, f.d. chef för Aktuellt på Sveriges Television och grundare av tidningen Chef. Hur ser de på sin judiska bakgrund? När gör det judiska arvet sig påmint i det professionella livet? Vad händer då med identiteten?