Jonathan_Nisell

Session 1: Hur bygger vi den församling vi och våra barn vill vara med i?

Diskussion/Chevruta (vi använder World Café-metoden för att snabbt samla  den kollektiva intelligensen i en grupp) – Hur bygger vi den församling vi och våra barn vill vara med i? Hur vill du att ditt judiska liv i Stockholm ska se ut? Hur bygger vi tillsammans den församling vi vill vara med i? Denna session kommer att vara i diskussionsformat kring hur vi vill att det
judiska Stockholm, främst med inriktning på den religiösa delen ska utformas i framtiden. Vi, Anneli Rådestad och Jonathan Nisell, är båda med i den nya rabbinkommittén. Genom denna nyskapande session vill vi höra och samla allas våra tankar kring framtidens församling. Sessionen består av tre delar.

Den första delen är en agendaskapande del, där vi tillsamman genom brainstorming och röstning sätter agendan
på mellan 4-6 ämnen

I den andra delen, world café, kommer vi fördela ämnena från första delen över ”caféet” där vi kan röra oss mellan diskussioner och delta i olka samtal ledda av speciella ”värdar”. Grupperna kommer hela tiden förädras och det är din uppgift som deltagare att delta där du tycker du gör bäst nytta för stunden

Sista delen består av feedback där tankar delas och vi sammanfattar övningenDetta format har hittills inte prövats i Stockholm/Limmud och vi ser detta som en start på en lång diskussion på andra cafeer runt om i Stockholm