Ann Epstein är egen konsult inom ledarutveckling med fokus på kommunikation. Hon arbetar också för en aktivare fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Ann har varit barn och ledare på Glämsta under 70-80-talet. Var med och startade familjeveckorna och deltog sen under många år. Ann har även arbetat som periodansvarig för familjeveckorna på Glämsta sedan 2009 och barnperiod 2 sedan 2014. Ann är mamma till tre barn mellan 18-26 år.

Sessionstitel: Glämsta och vår judiska identitet

Presentatör(er): Ann Epstein, Hanna Rajs Lundström, Ruben Zlotnik , Moderator: Enci Rajs Haking

Sessionsbeskrivning: Tveklöst stärker en vistelse på vårt älskade Glämsta vår judiska identitet och gemenskap. Men för många slutar det judiska livet där. Barn kommer hem med underbara Glämstaminnen. Dessa barn går inte på Hillelskolan och har få judiska traditioner i hemmet men längtan efter Glämsta består. Vuxna tar med familjen till Glämstas familjevecka, men har lite judiskt i sina liv utöver. Bortom Glämstas sfär upplevs utanförskap – trots det stora utbud av aktiviteter som judiska församlingar erbjuder. Hur överbryggas gapet mellan Glämstas underbara gemenskap  och den judiska gemenskapen utanför Glämsta? Tre personer med diger Glämsta-bakgrund delar med sig av sina tankar.

60 min