Henrik RaberKlinikchef på Folktandvården i Uppsala

Session: Arvet från överlevarna

Öppna kylskåpet hos barn till överlevande, och det kommer vara sprängfyllt. Det är måhända en lite lustig reflex, ärvd från föräldrar som överlevde Förintelsen. Men vilka andra känslor och beteenden, typ skuld och duktighet, har runnit ner från våra föräldrar.  Idag är överlevarnas barn i femtioårsåldern. Och många börjar se tillbaka hur deras liv har formats av att leva i skuggan av det ofattbara.