Session:

Förintelsen är över, vi måste resa oss ur dess aska. Eller?
Avram Burg är fd. talman för Knesset, kabinettsledamot, ordförande för World Zionist Organization och för Jewish Agency. I sin bok The Holocaust is Over, We Must Rise From its Ashes från år 2007 utvecklar han en kritik mot den centrala betydelse han menar Förintelsen fått i vårt judiska narrativ. Han menar att Förintelsens roll som fundament i modern judisk identitet har gett oss en felaktig och osund bild av historien, oss själva och världen omkring oss. I boken förordar Avram Burg en väg framåt i vilken vi, utan att glömma eller förminska lidandena under andra världskriget, går vidare och söker ”ett liv i tillit, inte en verklighet bestående av ändlöst trauma”. Sessionen syftar till att diskutera Avram Burgs tes ur ett svenskt-judiskt perspektiv. Sessionen inleds med tre kommentarer: Berättarens – Mattias Schain, lärarens – Alexander Freudenthal och journalistens – Anneli Rådestad.