Yael FeilerYael Feiler är teatervetare verksam vid Södertörns högskola. Hon har sin teaterbakgrund i Israel där hon utbildade sig till och varit verksam som skådespelare och dramatiker. Hon kombinerar  fortfarande sitt akademiska arbete med praktiskt teaterverksamhet som regissör och dramaturg.

Yael är verksam också som kulturskribent, bl a inom ramen för Judisk krönika, och som översättare av skönlitteratur. I judiska sammanhang har hon haft uppdrag som gabai i Stora synagogan, och är numera ordförande i den nystartade föreningen Oberoende minjan i Stockholm

 

Session 1: Dilemmat att försvara Israel i en israelkritisk omvärld

Session 2: Wanja, Fanny och Rebecka – tre unga akademiker berättar om sitt arbete

Session 3: HINDER OCH EUFORI- mitt judiska skapande

Vilka drivkrafter har vi i vårt skapande? Vilka hinder möter vi på vägen? När uppstår euforin? Och hur mycket påverkar minoritetstillhörigheten våra processer? Teatervetare Yael Feiler, dramatikern Marianne Goldman och scenkonstnären Anette Sallmander läser texter och berättar om sina judiska roller innanför och utanför teatern. I teatersverige är det judiska inte helt oproblematiskt. Alla tre har de erfarenheter kring skapande och judisk identitet som både allvarsamt och humoristiskt.