isak-nachmanIsak Nachman, rabbin och ämneslärare, examen från Harry Fischel institute for talmudic studies samt från Uppsala universitet. Arbetar som lärare i matematik vid Fryshusets gymnasium. Gift och pappa till fem barn

Sessionstitel: Konvertering i enlighet med judisk lag

Presentatör(er): Isak Nachman

Sessionsbeskrivning: Vi diskuterar och utforskar den halakha som hanterar konvertering till judendomen.

60 min

 

Sessionstitel: Stämmer Hagadan? Finns det alltid någon i varje generation som vill förgöra oss?

Presentatör(er): Isak Nachman

Sessionsbeskrivning: Vad betyder dessa Hagadans ord? Och är de sanna?

60 min