Lena PKLena Posner-Körösi är leg.psykolog och driver ett konsultföretag. Sedan 1999 är Lena ordförande för Judiska Centralrådet i Sverige och Judiska Församlingen i Stockholm. Hon har även ett antal internationella uppdrag för judiska organisationer. Hon är gift och har två vuxna söner

Session: Den ökade extremismen är den ett hot mot judarna i Sverige?

Det senaste kriget i Gaza utlöste en rad antisemitiska dåd i hela Europa. I Sverige fick judar se hakkors igen på väggarna och en synagoga fick fönster förstörda. Den ökade antisemitismen har uppmärksamts i både massmedia och av politiker. Samtidigt fick IS stor uppmärksamhet i och med deras terrordåd och genom svensk massmedia fick vi läsa att drygt 120 svenskar stred för IS. FD vice statminister Mona Sahlin har blivit utnämnd av föregående regering att vara ”Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism” samtalar med Judiska Församlingens ordförande Lena Posner Körösi. professor Lasse Dencik och Mona Sahlin om den ökade hotbilden, eller överdriver judarna faran