Anne Kalmering, sångerska, skådespelerska och radioproducent framträder med judiska folksånger från ahkenazisk- och sefardisk tradition. Med sin fascinerande röst, personliga tolkning, och varma scennärvaro är hon en av de populäraste uttolkarna av judisk sång i Sverige idag och har kallats för jiddischsångens ambassadör. Anne samarbetar med de mest etablerade musikerna i genren och har uppträtt för entusiastisk publik på festivaler, konserthallar, TV, radio, skolor etc. i Skandinavien, Nordamerica och Europa. Som radioproducent har hon bl.a. producerat jiddischsagor för Sveriges Radio och som radioröst hörs hon bl.a. i Tankar för dagen, P1, oftast med judiska teman. Anne ger också sångworkshops för stora och små samt leder ungdomskören Kum zing mit undz tillsammans med Nils Harning

Sessionstitel: Lomir ale zingn –  Jiddisch-sing-along

Presentatör(er): Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

Sessionsbeskrivning: Kom och sjung, tralla, lalla, eller nynna. Vi lär oss sånger på jiddisch om kärlek, mat och andra väsentligheter. Några gamla godingar och några mer okända. Genom sångerna förstår vi också historien bakom. Och ja, sång är ett oslagbart sätt att lära sig ett språk! För alla som tycker om att sjunga eller bara vill sitta med.

45 min

Spår: Jiddisch, Kultur, Praktisk session

 

Sessionstitel: I döda jiddischpoeters sällskap

Presentatör(er): Beila Engelhardt, Anne Kalmering, Miriam Oldenburg, Semmy Stahlhammer

Sessionsbeskrivning: I döda jiddischpoeters sällskap – En session med ord och musik som för en stund gör dem levande. Den moderna poesin på jiddisch nådde sin höjdpunkt under en kort period mellan de två världskrigen med hundratals manliga och kvinnliga poeter. Idag är det få som kan läsa deras dikter eftersom inte många kan jiddisch och mycket lite är översatt till något annat språk. Bara enstaka dikter finns på svenska. En del av poesin har tonsatts och fått en större spridning den vägen. Sessionen “I döda jiddischpoeters sällskap” innehåller diktläsning, sång och musik med poesi av nästan bortglömda poeter från Ryssland, Östeuropa, USA och Israel som t.ex. Anna Margolin, Abraham Sutzkever och Celia Dropkin. Texterna till dikterna och sångerna på jiddisch kommer också att läsas och finnas på svenska och varje poet kommer att få en kort introduktion. 

45 min

Spår: Jiddisch/Kultur