Viktor höll under förra årets Limmud en genomgång av Judiskt motstånd under förintelsen och kommer i år att fokusera på judisk historia med utgångspunkt i utvandringen av judar från forna Tsarryssland till Amerika. Viktor är blivande historie- och samhällskunskapslärare på gymnasiet och har ett stort intresse för historia.

Sessionstitel: Judisk migration från Tsarryssland till Amerika 1881-1914

Presentatör(er): Viktor Forss

Sessionsbeskrivning: Flyktingströmmar har historiskt sett berott på krig och förödelse samt flyktingars önskan om att få leva sina liv som de vill – i religionsfrihet. Många judar flydde från Tsarryssland till Amerika under 1881 – 1914 – en flyktingvåg som skapade en livskraftig judisk diaspora i Amerika. Under sessionen kommer Viktor att beskriva den stora migrationen av judar från Tsarryssland till Amerika och diskutera de konsekvenser migrationen fick för det judiska folkets framtid.

60min

Spår:Politik

 

Sessionstitel: Hur kan vi förstå omständigheterna som möjliggjorde den judiska förintelsen?

Presentatör(er): Viktor Forss

Sessionsbeskrivning: I Sverigeaktuella historikern Timothy Snyders bok ”Black Earth – The Holocaust as History and Warning” (2015) ges en relativt okänd bild av den judiska förintelsen under tiden för andra världskriget. Hur kan vi förstå förintelsen av det judiska folket; var skedde den och varför på dessa platser? På vilket sätt komplicerades den av de europeiska staternas rättsväsende? Under sessionen går Viktor igenom de viktigaste slutsatserna från Snyders bok och problematiserar hur vi minns förintelsen.

45 min

Spår:Politik