Eli GöndörEli Göndör är född och uppvuxen i Stockholm. År 1977 flyttade Eli till Israel och bodde där i 25 år. I Israel gjorde han militärtjänst som fallskärmsjägare och fick senare graden sergeant med befälsbefogenheter. Sedan år 2000 är han bosatt i Stockholm. Han har en Fil.kand i Mellanösternstudier samt en Fil.mag i Islamologi. År 2012 disputerade han på sin avhandling  Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.

Session: Religion i förändring

I en tid av rörlighet och förflyttningar individualiseras samhället. Det får konsekvenser även för vad som tidigare upplevts som självklara religiösa gemenskaper. Fragmenteringen av tidigare religiösa kollektiv innebär inte att religion blir mindre betydelsefullt snarare skapas ny behov och användningsområden för religiös identifikation. Förändringen sker inom alla religioner men är inte sällan lika svår att acceptera för så väl religiösa som sekulära människor.

Hur ser förändringen ut? Vad beror den på? Och hur påverkas både judendomen, islam och kristendomen?