Thomas Fürth är forskningsledare vid Kairos Future med 25 års erfarenhet av framtidsstudier. Välkänd föreläsare och författare till böcker om bl a framtidens värderingar och livsstilar. Thomas är också docent i historia vid Stockholms universitet, ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige och contributing editor for Sweden för Avotaynu – The International Review of Jewish Genealogy.

Session 1: Hur ser det judiska livet ut 2050?

Det judiska livet står, liksom tidigare i historien, inför omvälvande förändringar. Hur kommer det att påverkas av att alltfler judar gifter sig med icke-judska partners och av samhällets sekularisering? Hur påverkas diasporan av Israels utveckling och politiska konflikter? Hur kommer vi i framtiden att identifiera oss som judar – religiöst, etniskt, kulturellt och/eller filosofiskt? Det judiska folket har genomlevt stora förändringar tidigare. Hur kommer resan mot år 2050 att se ut?

Session 2: Där vi en gång bodde

Thomas Fürth berättar om judiskt liv i Österike-Ungern med Böhmen under 1800- talet fram till 1938 och Carl Henrik Carlsson berättare om judiskt liv i Suwalki i Polen den judiska invandringen därifrån till Sverige 1860 – 1920.