Lydia Sjöberg är aktiv i Fryshuskyrkan i Stockholm. Sommaren 2010 var hon en av deltagarna i en interreligiös resa till Etiopien.

Sida vid sida till Al-Andalus och Etiopien
Våren 2007 reste nio judar, kristna och muslimer till södra Spanien för att tillsammans utforska religiös samexistens i det dåtida Al-Andalus, det medeltida muslimska rike i vilket judar, kristna och muslimer anses ha levt i relativ harmoni. Under veckan deltog de även i varandras högtidsstunder och följde varandras religiösa utövande. I det förtroende och det utrymme resan skapade växte samtal om religion, tradition och identitet, om rädslor och fördomar. Sommaren 2010 for trettio unga judar, kristna och muslimer till Etiopien, en annan plats där de tre religionerna levt i fred sida vid sida. Nyss hemkommen skrev Manne Reichel i Judiska församlingens veckoblad att ”sällan har det vart så lätt att vara jude, som på en resa med kristna och muslimer”. Välkommen på en session om vad interreligiositet kan vara i praktiken och hör sex av deltagarna berätta om resor över geografiska, religiösa och mellanmänskliga gränser.