Isak Reichel styrelseordförande för föreningen Hillel.

Session:

Att bedriva en judisk ickekonfessionell skolverkamhet för alla sorters judar i Sverige
Hillelskolan har de senaste åren arbetat för att ta fram en vision och ett arbetssätt som är inkluderande och icke konfessionellt, som samtidigt ger eleverna verktygen att skapa sig en judisk identitet. Detta pass kommer att innehålla en beskrivning av Hillels förhållningssätt samt om villkoren för att driva en judisk skola/förskola i Stockholm.