Sten Heckscher föddes 1942. 1968 fick han en juris kandidatexamen , och har haft en hel del höga poster i statens tjänst;  bla huvudsekreterare i regeringens narkotika-kommission, 1982-84, statssekreterare i justitiedepartementet 1987-91, generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket 1991-94, näringsminister 1994-96, rikspolischef, 1996-2004, regeringsråd och ordförande i regeringsrätten 2007-2010 samt justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011.

Session:

Familjen Heckscher och tsedaka
Under hundra år har Heckschers stiftelse bedrivit välgörenhet och stödverksamhet för olika judiska ändamål. Seminariet tar sin utgångspunkt i drivkrafterna bakom familjens engagemang för judisk utveckling i Sverige och Baltikum. En av de frågor som diskuteras är hur verksamheten förändrats under stiftelsens första hundra år. Sten och Ivar Heckscher är verksamma i stiftelsen idag och deltar i seminariet med berättelser om sina äldre släktingars engagemang för judar som levde under små och svåra omständigheter.