fannyFanny Ambjörnsson är socialantropolog och docent i Genusvetenskap, verksam vid  Stockholms universitet. Hon disputerade 2004 på avhandlingen ”I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer” och har sedan dess bland annat
skrivit böckerna ”Vad är queer?” och ”Rosa- den farliga färgen”. Hennes forskningsområden rör ungdom, hbtq-frågor, genusskapande och femininitet. Hon är uppväxt i Tavelsjö utanför Umeå.

Session 1: “Vanja, Fanny och Rebecka: tre unga akademiker berättar om sitt arbete”

“I sessionen möter Yael Feiler socialantropologen och genusforskareen Fanny Ambjörnsson, författaren och genusvetaren Vanja Hermele och forskaren och skribenten Rebecka Thor. Tillsammans söker de skälen till att de kommit att arbeta med det de gör.”