CarlHenrikCarlssonFil.dr i historia, redaktör vid Riksarkivet och forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. Disputerade 2004 på doktorsavhandlingen ”Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920” och har därutöver skrivit åtskilliga vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om svensk-judisk historia och är ofta anlitad som föreläsare och som expert i radio/TV. Medgrundare av Judiska släktforskningsföreningen i Sverige 1997 och var dess förste ordförande. Har initierat och leder en universitetskurs (7,5 hp) ”Judarnas historia i Sverige” (nästa kurstillfälle ht 2016).