lovisa[1]Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet.
Session: Att gå i någon annans skor
Hur kan vi bidra till en mer öppen och tolerant ungdomsgeneration? Ni får under denna workshop lära av erfarenheter från Teskedsordens arbete bland barn och ungdomar och själv pröva på dina egna fördomar.

Mer om Teskedsorden: Teskedsorden motto är: Tillsammans för mångfald och ökad tolerans. Stiftelsen arbetar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor