Noomi BSFlyttade från Stockholm till Israel 1980. Bor i Jerusalem med man och 4 barn. Jobbar för ett bokförlag, bloggar och skriver för bl.a. Menorah. Modernt-Ortodox och aktiv i den nyskapande församlingen Yedidya. Styrelsemedlem i flera fredsinitiativ.

Session 1: Gay och ortodox, möjligt eller omöjligt?

Om delar av den modernt ortodoxa judiska världens försök att öppna dörren till synagogan för homosexuella. Där man tidigare förnekade eller försköt, försöker nu en del ortodoxa församlingar hitta för dem acceptabla lösningar för att inkludera homosexuella. Samtidigt finns det allt fler homosexuella som organiserar sig och kräver att få ta del av det ortodoxa livet.

Session 2: Alla som är balla spelar andlig musik

Många av israels största musikartister spelar andlig musik, nyskriven pop, rock och soul som antingen använder sig av klassiska judiska texter, eller som handlar om sångarens sökande efter sina judiska rötter. En del av musikerna är religiösa. Många är det inte alls, men de använder sig av den andliga dimensionen som inspirationskälla. En kort introduktion av några av de mest kända namnen inom judisk andlig musik, Shuli Rand, Ehud Banai, Evyatar Banai, Etti Ankri, Shlomo Gronich, Kobi Oz med musikaliska illustrationer.