Fredrik Szieradski är en judisk aktivist har i flera år bland annat drivit Malmö-församlingens externa kommunikationsarbete. Han har intervjuats av otaliga medier från Los Angeles till Moskva om läget för judarna i Malmö.  Fredrik var också med och startade kippavandringarna efter lördagsgudstjänsterna I Malmö synagoga i Malmö. Han arbetar också som redaktör för Sveriges Jiddischförbunds webbsajt. Fredrik är utbildad ekonom och är också verksam som kommunikationskonsult. Han har tidigare arbetat som affärsjournalist.

Sessionstitel: Går det att skapa en judisk framtid i Malmö

Presentatör(er): Jehoshua Kaufman, Fredrik Sieradski

Sessionsbeskrivning: Antisemitism är ett problem i Malmö, men är mediebilden densamma som verkligheten? Och går det att vända en negativ utveckling? Beskrivning av utvecklingen i Malmö och det judiska livet i Malmö. Seminarieledarna gör ett försök till att beskriva möjliga framtidsvägar för den judiskt liv i Malmö och i slutänden i Sverige. Jehoshua Kaufman. Leg. psykolog, f d ordförande och för judiska församlingen i Malmö, judisk aktivist och initiativtagare till Kippapromenaderna,
Fredrik Sieradzki, PR-expert, ansvarig för det judiska informationscentret vid Judiska församlingen i Malmö, judisk aktivist och debattör.

60 min

Spår: Politik