Allan Scharf, Ronit koerner, Anna Agostson, Suzanne BruchfeldAnna arbetar som storyteller för ungdomar och vuxna. Hon ger föreställningar, kurser och reträtter i företag och församlingar, på högskolor och festivaler. Hon berättar folksagor, konstsagor och myter från hela världen. Låter gärna olika konstformer mötas. Berättar i samklang med årstid och högtid. Ofta ute i naturen. Sedan 2012 driver hon företaget Art of Storytelling.

Session 1: Blodsbröder- en chassidisk berättelse och innerlig sång

“Blodsbröder” av Baal Shem Tov. En chassidisk berättelse om återfödelse och om att läka från det förflutna. Berättelsen vävs samman med chassidiska sånger och andra andliga judiska sånger.Samproduktion mellan berättarduon Chassidah Duo (Ronit  Koerner och Anna Agoston) och sång- och musikduon Kavvanah (Suzanne Bruchfeld och Allan Scharf)