Jonathan är redaktionsmedlem och reporter på tidskriften Expo. På Expo utbildning är han föreläsare och redaktör för sajten Expo Skola.

Session:

Attentaten i Norge – Varför blandas judarna in? – Antimuslimska grupper säger sig stå på judars och på Israels sida. Samtidigt pekar antisemitiska krafter ut sommarens attentat på Utøya och i Oslo som “sionistiska” och kopplar den antismuslimska ideologin till Israel och judar. Beteckningen av terroristen Anders Behring Breivik som “proisraelisk” eller “sionist” etablerades snabbt inom vit makt-miljön och andra antisemitiska miljöer. Även inom etablerad debatt har Breiviks inställning till Israel lyfts fram som något särskilt betydelsebärande. Samtidigt är det tydligt att stöd till Israel blivit en integrerad del av världsbilden hos antimuslimska partier, organisationer och nätverk. Israel framställs som västerlandets främsta bastion i kampen mot islam. Vad betyder denna utveckling för den judiska gruppen i Europa och Norden?