Jeanette Bonnier är, trots att hon är den klart största ägaren till familjens medieimperium, själv en sk doldis. Hon har jobbat både som journalist och gallerist. Hon sitter bl a i styrelsen för Expressen, Svensk Filmindustri och Dagens Nyheter, och grundade Bonniers Konsthall 2006.

Session: Familjen Bonnier och judendomen

Familjen Bonnier är en av landets mest inflytelserika dynastier med stora ägarengagemang inom media. Familjens överhuvud anses vara Gutkind Hirschel som flyttade från Tyskland till Köpenhamn 1801, och där ändrade namn till Gerhard Bonnier. Familjen Bonnier är en judisk släkt där flertalet av medlemmarna är både assimilerade och lever sekulärt. Samtidigt är släkten Bonnier lite av en symbol för judisk hegemoni inom media. Samtalet med Jeanette Bonnier, idag största ägare till medieimperiet, kommer att handla om hennes syn på judisk identitet.