Mattias Schain är jurist och berättare. Hans juristexamen från 2009 är inriktad på demokratibistånd och rättsstatsbyggande. Han har gjort sin praktik vid Human Rights Institute vid International Bar Association i London. Han är för närvarande notarie vid Nacka tingsrätt.
Som berättare är Mattias Schain medlem i nätverket Berätta Vidare, som bär vidare vittnesmål från folkmord och andra brott mot mänskligheten genom att framträda på skolor och i andra sammanhang. Mattias Schain bär berättelser från överlevande från folkmordet på judar under andra världskriget och från folkmordet i Rwanda 1994.

Sessions:

Förintelsen är över, vi måste resa oss ur dess aska. Eller?
Avram Burg är fd. talman för Knesset, kabinettsledamot, ordförande för World Zionist Organization och för Jewish Agency. I sin bok The Holocaust is Over, We Must Rise From its Ashes från år 2007 utvecklar han en kritik mot den centrala betydelse han menar Förintelsen fått i vårt judiska narrativ. Han menar att Förintelsens roll som fundament i modern judisk identitet har gett oss en felaktig och osund bild av historien, oss själva och världen omkring oss. I boken förordar Avram Burg en väg framåt i vilken vi, utan att glömma eller förminska lidandena under andra världskriget, går vidare och söker ”ett liv i tillit, inte en verklighet bestående av ändlöst trauma”.
Sessionen syftar till att diskutera Avram Burgs tes ur ett svenskt-judiskt perspektiv. Sessionen inleds med tre kommentarer: Berättarens – Mattias Schain, lärarens – Alexander Freudenthal och journalistens – Anneli Rådestad.

Sida vid sida till Al-Andalus och Etiopien
Våren 2007 reste nio judar, kristna och muslimer till södra Spanien för att tillsammans utforska religiös samexistens i det dåtida Al-Andalus, det medeltida muslimska rike i vilket judar, kristna och muslimer anses ha levt i relativ harmoni. Under veckan deltog de även i varandras högtidsstunder och följde varandras religiösa utövande. I det förtroende och det utrymme resan skapade växte samtal om religion, tradition och identitet, om rädslor och fördomar.
Sommaren 2010 for trettio unga judar, kristna och muslimer till Etiopien, en annan plats där de tre religionerna levt i fred sida vid sida. Nyss hemkommen skrev Manne Reichel i Judiska församlingens veckoblad att ”sällan har det vart så lätt att vara jude, som på en resa med kristna och muslimer”.
Välkommen på en session om vad interreligiositet kan vara i praktiken och hör sex av deltagarna berätta om resor över geografiska, religiösa och mellanmänskliga gränser.