Karen Lisa Goldschmidt Salamon (f. 1964, Danmark) är antropolog, forskare, skribent, debattör och PhD inom ledarskap. Hon är medlem i både den ortodoxa församlingen Mosaisk Troessamfund och i den nya, progressiva församlingen Shir hatzafon http://www.shirhatzafon.dk/.
1991-2008 var hon medlem i redaktionen på “Rambam” – dansk tidskrift för judisk kultur och forskning. År 1994 redigerade hon antologin “A Guide to Jewish Denmark”. 2010-2011 är Karen Lisa Salamon “Moses Mendelssohn Fellow”, och studerar på Paideia, Stockholm. Under 2007 skapade hennes bok “Selvmål – det evaluerede liv” mediedebatt i Danmark. Hon har två tonårsdöttrar och tycker det är viktigt att de får en feministisk, judisk utbildning.

Sessions:

Enhetsförsamlingar pro-con. Danmark som ett exempel – Köpenhamn hade tidigare bara en ortodox församling men efter grundandet av en progressiv synagoga erbjuds nu judarna en större mångfald. Bara några få medlemmar har lämnat den gamla församlingen, medan den nya har medlemmar som tidigare inte var anslutna till någon församling alls. Men det är tveksamt om alla resurser används optimalt med två församlingar i ett sådant litet land. Vi diskuterar pro & con gällande enhetsförsamlingar och splittring med utgångspunkt i utvecklingen i Danmark.

En introduktion till det judiska Danmark – En introduktion till det judiska Danmark idag såväl som historiskt. Vad är skillnaderna mellan Köpenhamns och Stockholms judiska församlingar? Vad har de för roll i det danska och svenska samhället i stort? Kan vi tänka oss en närmare kontakt mellan danska och svenska judar? Föreläsningen kommer att bestå av en presentation som följs av en gemensam diskussion.