lars-dencik[1]Lars Dencik föddes 1941 som barn till flyktingar från Centraleuropa. Lars är professor i socialpsykologi och har ägnat stor del av sin forskning åt vad den samhälleliga moderniseringen betyder för individers identitetsupplevelse, familjemönster, organisationer samt religiösa och etniska grupper. Till hans publikationer på sistnämnda område hör bl a Judendom i Sverige – En sociologisk belysning, Swedish Science Press, Uppsala, 2005 och artiklarna Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten, i Socialvetenskaplig tidskrift, Nr 3-4, 2009, Mänskliga rättigheter ur judendomens perspektiv, i Mänskliga rättigheter och religion (Dan-Erik Andersson och Johan Modée [red.]) Lund: Liber Förlag, 2011.

Session: Den ökade extremismen är den ett hot mot judarna i Sverige?

Det senaste kriget i Gaza utlöste en rad antisemitiska dåd i hela Europa. I Sverige fick judar se hakkors igen väggarna och en synagoga fick fönster förstörda. Den ökade antisemitismen har uppmärksamts i både massmedia och av politiker. Samtidigt fick IS stor uppmärksamhet i och med deras terrordåd och genom svensk massmedia fick vi läsa att drygt 120 svenskar stred för IS. FD vice statminister Mona Sahlin har blivit utnämnd av föregående regering att vara ”Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism” samtalar med Judiska Församlingens ordförande Lena Posner Körösi. professor Lasse Dencik och Mona Sahlin om den ökade hotbilden, eller överdriver judarna faran