Eva Ekselius, litteraturvetare och journalist

Session: Imre Kertész – den motvillige juden

Ett samtal om Imre Kertész författarskap med anledning av den nya boken ”Från Budapest till Berlin. Dagbok 2001-2003”. Den 17 april 2001 noterar Imre Kertész I sin dagbok: ”Om jag säger att jag är en judisk författare (eftersom det trots allt är detta faktum som präglade och än i dag präglar min situation), då säger jag inte att jag själv är jude – ty med tanke på min kultur och mina övertygelser kan jag tyvärr inte säga det. Men jag kan säga att jag är en anakronistisk judisk livsforms, förskingringens, den assimilerade judiska livsformens författare: bäraren och skildraren av denna livsform, krönikören av dess avveckling, budbäraren om dess oundvikliga försvinnande.” Svante Weyler och Eva Ekselius försöker komma fram till vad Kertész egentligen menar.