Jurist, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen.

Sessionstitel: Hur överför det judiska utan att vara religiös?

Presentatör(er): Maja Rajs, Lars Dencik, Beatrice Sommerfeld. Moderator: David Narrowe

Sessionsbeskrivning: Maja Rajs, jurist, Lars Dencik, professor och Beatrice Sommerfeld, läkare, pratar om hur man kan överföra det judiska till nästa generation om man inte är religiös.

60 min