Marcus Priftis är författare och spokenwordartist. Han har varit aktiv i utkanten av den antirasistiska rörelsen sedan tidigt 1990-tal, och har skrivit den uppmärksammade boken “Främling, vad döljer du för mig?” om rasismen i Sverige idag. Marcus intresserar sig framför allt för de subtila mönstren i rasismen, liksom för hur rasismen nästan omärkligt letar sig in i samhällets mittfåra. Marcus är också kemist och miljövetare och arbetar för närvarande med statlig kemikaliekontroll.

Session: När vardagsrasisten knackar på

I sin session ”När vardagsrasisten knackar på” kommer Birgitta Löwander och Marcus Priftis att resonera kring vardagsrasismen förrädiska uttryck.

Hur mycket får man avvika från den svenska normen – tvingar negativa påståenden omformulerade till frågor oss till en omöjlig debatt?  ”En i grunden rasistisk fråga har inga antirasistiska svar. Precis som man inte kan svara på frågan ”Har du slutat slå din fru?” utan att samtidigt bekräfta förutsättningen ”Du har slagit din fru”, kan en fråga som konstruerats på rasistiska premisser aldrig få ett svar som inte utgår från rasismen i premisserna. Det enda sättet att komma vidare är att underkänna hela frågeställningen. Och hur gör man det utan att framstå som otrevlig eller undanglidande?

Genom frågeställningarna nedan försöker man blottlägga mönster som vi kanske inte ens själva är medvetna om.

1. Vardagsrasism; rasism med och utan rasiste

2. Fientlighetens klass- och könsmönster

3. Om att acceptera pluralism och mångkultur